Correct-Incasso & Informatie verstrekt de hiernavolgende informatie voor persoonlijk gebruik en aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de volledige en juiste overbrenging. Gebruik v/d inhoud ervan door derden is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging en verspreiding ervan is niet toegestaan.